Digitalnyheter

Under året 2003 kom WordPress ut på marknaden. Efter att ha skapats för att vara ett bloggverktyg grundlägger det i dagsläget 60 miljoner webbplatser av alla de slag. Verktyget använder PHP som programmeringsspråk, och dess databas heter MySQL. Programmeringsspråket är PHP, och systemets databas heter MySQL. Dessutom är det så att eftersom redigeringsarbetet sker i användargränssnittet är FTP klienter överflödiga.

Rätt tema eller inte?

När man ska välja tema påstås det att man inte ska lämna någonting åt slumpen. De flesta teman kan dock förändras efter eget huvud och behovsbild. Man kan leja första bästa konsult med kompetens inom programmering för detta ändamål då systemet är open source.

Ny internetstrategier

Numera är det av oerhört stor vikt för bolag över hela världen att dra nytta av nätet som kanalmedium för att nå ut med sitt budskap. Tempot är högt och man kan etablera relationer med potentiella kunder på ett helt nytt sätt. Facebook har mer än 1 miljard användare och genom genomtänkt marketing finns möjlighet få kontakt med användares hela nätverk. Ifall man vill hitta bra insticksprogram är nivån av popularitet en viktig faktor. När det har över 500 000 nedladdningar bör ett plugin hålla i det långa loppet.